Privatlivspolitik

Med forskellige formål og på forskellige tidspunkter vil du muligvis blive inviteret til frivilligt at opgive personlig data til os gennem besøg på vores platform www.dali-immersive.dk, ved at kontakte os, køb af billet eller forespørgsel for skole- og gruppebesøg.

Datakontrol

Det er Massive Art Attack, international VAT nr. ESB72847387, på adressen Calle Cuba 49, 46004 Valencia, Spanien, som udfører kontrol samt behandler de personlige data beskrevet i denne politik.

For forespørgsler kan vi kontaktes direkte på hello@massiveartattack.com

Hvilke personlige data behandles og hvorfor?

Vi behandler dine personlige data på baggrund af EU lovgivning 2016/679 af den 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven nr. 502 af 25. maj 2018.

Vores behandling af dine personlige data er baaseret på samtykke givet til os i forbindelse med oprettelsen af en konto, accept af direkte markeing eller accept af cookies jf. Databeskyttelsesloven art. 6, stk. 1a

Vi behandler også dine personlige data når det er nødvendigt i forbindelse med opfyldelsen af vores forpligtelser overfor dig i vores services (Dalí : Cybernetics – The Immersive Experience) og ønskede varer jf. Databeskyttelsesloven akt. 6, stk. 1b

Når du køber varer og tjenester fra os, vil vi være forpligtet til at gemme købshistorikken jf. Lov om Bogføring.

Nedenfor beskriver vi detaljeret hvornår og hvorfor vi behandler dine personlige data og i hvilken specifik kontekst.

Hjemmeside

Når du besøger en hjemmeside ejet af Massive Art Attack, vi må med dit samtykke placere en cookie på din enhed (husk, at du altid kan blokere dem), tillader os at forbedre brugeroplevelsen og funktionaliteten. Vi bruger dem ligeledes til at målrette dig digital markedføring. Vi gør dette, da du har udvist en interesse i vores udstilling, og for at forsikre os om at du er opdateret på vores udstilling, billetter og meget mere. Se her for mere information om for vores brug af cookies.

Billetsalg

Når du køber en billet, registrerer vi dit navn, sikrenavn, e-mailadresse og samtykker til vores privatlivspolitikker og vilkår og betingelser. Herved kan vi sende dig praktisk information, opdateringer og vigtigst af alt din billet til udstillingen. Du kan læse mere om vores vilkår og betingelser her.

Hvis du ønsker at modtage, ændre og/eller slette dine data, skal du logge ind på din konto eller kontakte  hello@massiveartattack.com

E-mail

Hvis du har givet samtykke til at vi må sende dig e-mails, lader du os sende information om Dalí : Cybernetics – The Immersive Experience og andre fremtidige udstillinger. Vi gør det her fordi, at du har udvist interesse i vores event. Når du kontakter os på hello@massiveartattack.com, dine e-mails vil blive gemt i vores indbakke indtil du har fået det nødvendige svar. Herefter vil vi sørge for at vores e-mail tråd vil blive slettet indenfor seks måneder efter udstillingen.

Du kan tilbagetrække dit samtykke til e-mail notifikationer og andre abonnement tjenester fra dali-immersive.dk på hvilket som helst tidspunkt. Det gøres gennem det link som fremsendes i alle de e-mails som du modtager fra os. Sådan en ændring vil være gældende med øjeblikkelig effekt.

Billeder, video- og lydoptagelser

Når vi skyder billeder og video på udstillingen, kan du ende med at være med i optagelserne. Hvis du er omdrejningspunktet for indholdet, vil vi altid bede dig om godkendelse til at bruge indholdet i enhver kommerciel sammenhæng. Du kan også være på nogle billeder sammen med en masse andre mennesker. Når det sker, er vi ikke i stand til at bede om alles godkendelse. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os på hello@massiveartattack.com.

Sociale medier og tredje part-plugins

Når du besøger en af Dalí : Cybernetics – The Immersive Experience´s sociale medier (Facebook og Instagram), vil de sociale medier indsamle data om dit besøg og din interaktion med vores sider. Vi bruger måske dette til at målrette dig digitale reklamer på disse kanaler. Vi gør dette fordi at du har udvist en interesse i vores udstilling, og for at sørge for at du holdes opdateret på vores program, billetter og meget mere. Alle brugere er anonyme for os.

Marketing

Vi vil måske sende dig et par relevante nyheder, hvilket er derfor at vi beholder visse informationer om dig. Det er blandt andet dit navn og e-mail adresse. Vi bruger informationen til at holde dig opdaterert om Massive Art Attack udstillingsgruppen og informere dig om relevante tilbud og aktiviteter.

Vi sender nyheder til dig via e-mail eller målrettede annoncer på sociale medier (Facebook og Instagram). Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand.

Du vil modtage nyheder om blandt andet, men ikke begrænset til:

Annoncering
Billetter og dertilhørende produkter
Aktiviteter uden fortjeneste
Konkurrence og før-salg
Spørgsmål
Massive Art Attack udstilling-relateret begivenheder
Relevante tilbud fra vores partnere

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores e-mails, kan du til enhver tid afmelde dig.

Modtagere

I nogle tilfælde vil vi videregive eller overdrage dine personlige data til databehandlere (fx. app-udviklere), så de kan behandle vores data om dig på vores vegne i forbindelse med levering af tjenester og varer til dig. Databehandlerne må ikke bruge informationen om dig, som de modtager fra os, og de må ikke videregive det til nogen.

Tredje land

Som hovedregel vil Massive Art Attack kun behandle dine data inden for EU. Hvis vores IT udbyder anvender overførsel af information til tredje lande, vil vi også sørge for at vi har passende sikkerhedsforandstaltninger på plads, og vi vil sørge for at sådanne overførsler er baseret på standardiserede kontraktklausuler godkendt af Europa-Kommisionen eller anden passende sikkerhedsgaranti som følge af Datatilsynsloven.

Rettigheden til at tilbagetrække dit samtykke

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage til vores behandling af dine personlige data. Du kan gøre dette under de individuelle applikationer og funktionaliteter på vores hjemmeside eller du kan gøre det ved at kontakte os på hello@massiveartattack.com.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke legaliteten i vores behandling af dine personlige data jf. dit tidligere samtykke. Derfor, hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det kun være i effekt fra dette øjeblik.

Sletning af information

Vi beholder kun dine information så længe at der er et behov. Den præcise tidsramme vil altid afhænge af den individuelle situation. I mange tilfælde vil opbevaringen af dine informationer være baseret på dit samtykke, og hvis du trække dette tilbage, vil vi selvfølgelig slette dine informationer med det samme.

Dine rettigheder

Under Databeskyttelsesloven har du flere rettigheder i relation til vores behandling af dine data.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du endelig tage kontakt til os på hello@massiveartattack.com.

Rettigheden til at tilgå information

Du har ret til at tilgå de af dine data som vi behandler, såvæld som en række informationer.

Rettigheden til at rette information

Du har ret til at få rettet ukorrekt information om dig selv.

Retten til at slette

I særlige tilfælde har du ret til at få information om dig slettet før vores generelle sletning indfinder sig.

Ret til at begrænse behandling

I nogle tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personlige data begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, vil vi i fremtiden kun behandle dine data, udover at opbevare dem, med dit samtykke eller med det formål at etablere, håndhæve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte en person eller en vigtig offentlig interesse.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indvendinger mod vores behandling af dine personoplysninger hvis du er af den opfattelse, at vi ikke retmæssigt behandler dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på  www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Bemærk, at Datatilsynet vil kræve, at du retter henvendelse til den dataansvarlige (os), inden du indgiver en klage. Du kan altid kontakte os på hello@massiveartattack.com.

Sådan skriver du en klage

Hvis du ønsker at klage over dali-immersive.dk’s indsamling og behandling af dine personoplysninger, se kontaktoplysninger her:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København, Danmark
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
CVR nr: 11883730
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

I forbindelse med:
Organiseret af:

© Massive Art Attack 2023

I forbindelse med:
Organiseret af:

© Massive Art Attack 2023