Vilkår og betingelser

1. General information om Massive Art Attack S.L.

Disse Generelle Betingelser (“Generelle Betingelser”) regulerer proceduren for erhvervelse af billetter i hjemmesiden under domænenavnet tickets.dali-immersive.dk (“Webkanalen”) og under et hvilket som helst af underdomænerne eller afhængige websider af samme, samt det indhold og de tjenester, som ejeren af ​​webkanalen stiller til rådighed for sine brugere (“Brugerne”) og etablerer sammen med privatlivspolitikken og cookies, i forbindelse med håndteringen af ​​brugernes personlige data ( “Brugervilkårene”), vilkårene og betingelserne for webkanalen (“Vilkår og betingelser”).

Brugen af ​​webkanalen tilskriver Brugerens tilstand og indebærer accept af bestemmelserne inkluderet i disse generelle købsbetingelser og i brugsbetingelserne (“Vilkår og betingelser”) i den version, der er offentliggjort af Massive Art Attack S.L. samtidig med at Brugeren tilgår nettet.

Identifikationsoplysninger om ejeren af ​​webkanalen:

Massive Art Attack S.L. er en virksomhed, hvis registrerede kontor er på, forudsat at Massive Art Attack S.L., C/Cuba 49, PTA 14, 46004 Valencia, Spanien med CIF ESB72847387, i det følgende benævnt Massive Art Attack S.L.

Adgangen til webkanalen eller dens brug af Brugeren indebærer nødvendigvis uden forbehold kendskab til og accept af vilkårene og betingelserne. Derfor anbefales det, at Brugeren læser dem omhyggeligt, hver gang de ønsker at tilgå webkanalen

Brugeren erklærer, at de er myndige og har den nødvendige juridiske kapacitet til at handle og indgå kontrakter på nettet i overensstemmelse med disse betingelser, som de erklærer at forstå og acceptere.

2. Billetkøbstjeneste

Beskrivelse:

Massive Art Attack S.L. stiller en billetkøbstjeneste til rådighed for sine Brugere, hvorigennem købere hurtigt og nemt kan erhverve billetter til de begivenheder, der er offentliggjort på webkanalen.

Alle køb er styret af.

1. Disse generelle købsbetingelser

2. Enhver form for særlige vilkår og betingelser, der måtte blive offentliggjort på nettet.

Kanaler til salg og afhentning af billetter og betalingsformer:

Der er forskellige muligheder for at købe billetter:

• Hjemmesiden

• Fysiske salgssteder, som Massive Art Attack S.L. har distributionsaftaler

• Box office

Til afhentning af billetter er der også forskellige muligheder:

• Elektroniske billetsystemer

• Afhentes i kassen og i indhegninger

Betalingsmetoder

Indsamlingsstyringen vil blive udført gennem online platformen Paycomet.

Køb kan generere administrationsomkostninger og ikke-refunderbare leveringsomkostninger, som vil blive specificeret før købsprocessen begynder.

Købsbekræftelse

Hvis købet er foretaget korrekt, vil Køber modtage en bekræftelses-e-mail med detaljerede oplysninger om det køb, de netop har foretaget.

Sådan får du adgang til begivenheden

Køberen kan få adgang til begivenheden med billetten på de måder, der er angivet ovenfor, de vil validere billetten ved indgangen til begivenheden. Selvom flere eksemplarer af billetten er kopieret, vil kun den første billet, der præsenteres ved indgangen, blive betragtet som gyldig, og i intet tilfælde vil de, der efterfølgende forsøger at komme ind med samme billet, få adgang.

Optagelse og assistance

Spillestedet forbeholder sig retten til at nægte adgang i tilfælde af, at køberen misligholder nogen af ​​vilkårene og betingelserne for arrangementet eller arrangøren. Billetten eller billetterne udstedes i overensstemmelse med spillestedets og arrangementsarrangørens regler og bestemmelser. Overtrædelse af nogen af ​​de nævnte regler og forskrifter eller enhver anden handling, der kan forårsage skade, fordomme eller skade, vil berettige stedet eller begivenhedsarrangøren til at bortvise køberen fra stedet. Massive Art Attack S.L. anbefaler og henviser Køber til de regler, der til enhver tid er fastsat af den konkrete eventarrangør.

Både Køber og resten af ​​billetindehaverne giver samtykke til optagelse af billeder og lyd som en del af tilskuerpublikummet

Billetservicebetingelser

Videresalg af billetter til tredjepart er totalt forbudt.

Billetter, der er blevet beskadiget, ændret eller med tydelige tegn på at være blevet manipuleret, vil ikke blive tilladt.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre dag, tidspunkt og sted, hvor arrangementet afholdes, uden forudgående varsel. Tjek derfor tidsplanerne online på forhånd.

Der er ingen minimumsalder for adgang til udstillingen. Børn op til 3 år har gratis adgang i følge med en voksen.

Af sikkerhedsmæssige årsager forbeholder organisationen sig ret til at nægte indehaveren af ​​billetten adgang, hvis vedkommende får adgang til lokalerne med farlige eller forbudte genstande, eller hvis de er påvirket af alkoholholdige drikkevarer, stoffer eller andre stoffer, der kan forårsage lignende virkninger.

Indehaveren af ​​denne billet er forpligtet til at overholde de generelle kontraktbetingelser, der kan findes på tickets.dali-immersive.dk, samt de interne regler for det sted, hvor arrangementet afholdes.

3. Returneringer

Lejlighedsvis er begivenheder genstand for aflysning, ændring af dato eller væsentlige ændringer af spillestedet eller arrangøren af ​​meget forskellige årsager.

Når billetten er købt, vil beløbet ikke blive ombyttet eller returneret, undtagen af ​​årsager angivet i gældende lovgivning.

Manglende mulighed for at deltage i et arrangement eller begåelse af en fejl ved anskaffelse af billetten(e) er ikke grund til at returnere den. Køber kan i henhold til gældende regler om forbrug og bestilling af detailhandel ikke udøve fortrydelses- eller opløsningsretten i overensstemmelse med gældende regler om forbrugerforhold og varetagelse af detailhandel.

Det er købers ansvar at kontrollere, om et arrangement er blevet aflyst eller suspenderet, eller om dato og klokkeslæt er blevet ændret. Tjek derfor skemaerne på hjemmesiden tickets.dali-immersive.dk på forhånd.

Aflysning

Aflysninger af begivenheder eller ændringer, der sker efter købers modtagelse af købsbekræftelsen af ​​billetten, såsom ændring af dato, lokation eller kunstnere, er arrangørens ene og alene ansvar. De kan kun gå videre til annullering af billetterne og derfor til refusion, når de modtager en ekspresbestilling fra arrangementsarrangøren.

I tilfælde af at arrangøren beslutter at fortsætte med tilbagebetalingen (med fradrag af servicegebyret), vil den blive refunderet med det samme betalingsmiddel, der blev brugt til købet inden for en periode på tredive (30) hverdage fra datoen for den offentlige kommunikation af aflysningen af ​​arrangementet.

Hvis et arrangement afholdes over flere dage, og en dag eller flere dage aflyses (men ikke alle de dage, der udgør begivenheden), kan der ske en delvis refusion, som udelukkende svarer til den eller flere aflyste dage.

Ændring af dato og tid

Medmindre andet er angivet i forhold til en specifik begivenhed, vil køberen, hvis datoen eller klokkeslættet ændres, blive tilbudt en alternativ dato eller klokkeslæt op til samme værdi (forudsat at der er tilgængelighed). I tilfælde af at Køber informerer Massive Art Attack S.L. at de ikke vil være i stand til at deltage i arrangementet på den nye dato, vil køber blive tilbudt refusion af salgsprisen på deres billet(r), inklusive de tilsvarende administrationsgebyrer pr. billet, hvis dette er godkendt af arrangøren.

Sådan anmoder du om en refusion

For at anmode om en refusion skal Køber sende deres anmodning skriftligt til: Massive Art Attack S.L. (eller til enhver anden oplyst adresse). De skal vedlægge de ubrugte billetter og følge enhver anden rimelig anmodning, der fremsættes. Af regnskabsmæssige årsager skal ubrugte billetter være modtaget inden for 15 dage fra datoen for den aflyste eller suspenderede begivenhed. Efter denne periode accepteres ingen refusion.

Køber kan finde al information om arrangementsændringer og aflysninger på tickets.dali-immersive.dk.

4. Ansvarlighed

Arrangørerne garanterer, at de er blevet korrekt tildelt, eller at de besidder ejerskabet af alle de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der er forbundet med indholdet inkluderet i hver af de begivenheder, som de opretter og offentliggør på webkanalen, og for at fremme samme i Web Channel, overførsler til Massive Art Attack S.L. alle udnyttelsesrettighederne til de nævnte intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. Den beskrevne afståelse vil blive anset for gennemført for alle og uden tidsbegrænsning.

5. Lukning af brugerkonto og suspension af service

Massive Art Attack S.L. forbeholder sig retten til optagelse og udelukkelse af webkanalen. Enhver bruger, der ikke overholder reglerne beskrevet ovenfor, kan blive udelukket fra webkanalen.

Også Massive Art Attack S.L. kan til enhver tid og uden forudgående varsel tilbagetrække eller suspendere leveringen af ​​tjenesterne til de brugere, som ikke overholder bestemmelserne i Vilkår og Betingelser.

6. Ændringer af de almindelige købsbetingelser

Massive Art Attack S.L. forbeholder sig retten til at ændre disse generelle købsbetingelser, som den behørigt informerer brugerne om på webkanalen. Det anbefales derfor, at brugeren med jævne mellemrum gennemgår disse vilkår og betingelser.

7. Beskyttelse af personlige data

Massive Art Attack S.L. stiller en billetkøbstjeneste til rådighed for sine brugere, hvorigennem købere hurtigt og nemt kan erhverve billetter til de begivenheder, der er offentliggjort på webkanalen.

ANSVARLIGE: Massive Art Attack S.L.

FORMÅL: Administrer køb af billetter og send nyheder og meddelelser om begivenheder.

LEGITIMATION: Samtykke fra den interesserede part.

MODTAGERE: De registrerede data kan bruges til kommercielle formål til realisering af statistik, tilbud, kampagner, realisering af konkurrencer med præmier og administration af tjenesten.

RETTIGHEDER: Brugere har ret til at få adgang til, berigtige og slette deres data, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse og begrænse behandlingen af ​​deres data. Brugere har også rettigheder i forhold til automatiseret beslutningstagning og profilering. Derudover bør de være i stand til at få klar og gennemsigtig information om behandlingen af ​​deres data.

Som et resultat af registreringen til tjenesten accepterer brugeren, at de personlige data, de har givet til “Massive Art Attack S.L.” kan behandles i en persondatafil. De således registrerede data kan bruges til kommercielle formål til realisering af statistikker, indsendelse af annoncer, tilbud, kampagner, realisering af konkurrencer med præmier, administration af Tjenesten og håndtering af hændelser. Brugeren kan framelde sig ved at skrive til nedenstående adresse.

De således oprettede filer vil være ejet af “Massive Art Attack S.L.”. Ejeren af ​​dataene vil til enhver tid have ret til at få adgang til de automatiserede filer, idet han kan udøve retten til berigtigelse, annullering og indsigelse i de vilkår, der er indeholdt i databeskyttelseslovgivningen. Til dette formål skal du sende et brev underskrevet af ejeren af ​​dataene til Massive Art Attack S.L. på følgende adresse: C/Calle Cuba 49, PTA 14, 46006 Valencia, Spanien. Brevet skal indeholde adressen på dataejeren, for at “Massive Art Attack S.L.” at sende oplysningerne om anmodningen.

Levering af alle data til “Massive Art Attack S.L.” er obligatorisk for brugerregistrering og køb af billetter. Registrering vil blive nægtet den interesserede part, som ikke giver sådanne oplysninger.

Ejeren af ​​dataene giver udtrykkeligt tilladelse til “Massive Art Attack S.L.” at overføre dataene til de førnævnte databehandlingsformål til de enheder, som det er nødvendigt at overføre dataene til for at give brugeren den aftalte tjeneste.

Brugerens samtykke til behandling og overførsel af deres personlige data kan til enhver tid tilbagekaldes ved hjælp af en skriftlig meddelelse til den ansvarlige for filen, “Massive Art Attack S.L.”, på ovenstående adresse. Denne kommunikation skal ske ved at sende et brev underskrevet af ejeren af ​​dataene med angivelse af deres adresse.

“Massive Art Attack S.L.” har vedtaget alle sikkerhedsforanstaltninger, der er lovpligtige til beskyttelse af personlige data, som er givet af brugeren. Men “Massive Art Attack S.L.” det kan ikke garantere dens sikkerhedssystemers absolutte usårlighed, og det kan heller ikke garantere sikkerheden eller ukrænkeligheden af ​​nævnte data i dets transmission gennem netværket.

8. Fraskrivelse af garantier

Tjenesterne leveres “som de er” og “afhængig af tilgængelighed”. Massive Art Attack S.L. fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, inklusive, uden begrænsning, de stiltiende garantier for salgbarhed, titel, ikke-krænkelse og egnethed til et bestemt formål. For eksempel har Massive Art Attack S.L. garanterer ikke, at: (a) tjenesterne (eller nogen del af tjenesterne) opfylder dine krav eller forventninger, (b) at tjenesterne ikke er afbrudt, rettidige, sikre eller fejlfrie, eller (c)) de resultater, der kan fås ved brugen af ​​tjenesterne er nøjagtige eller pålidelige.

Du anerkender, at Massive Art Attack S.L. garanterer eller har ikke kontrol over kvaliteten, sikkerheden, nøjagtigheden eller lovligheden af ​​nogen begivenhed eller indhold, der er forbundet med en begivenhed, ægtheden eller nøjagtigheden af ​​oplysninger leveret af brugere (herunder personlige oplysninger om brugeren, der deles med arrangører i forbindelse med begivenheder) eller enhver brugers evne til faktisk at gennemføre eller udføre en transaktion. Massive Art Attack S.L. har intet ansvar over for dig, og fraskriver sig hermed ethvert ansvar som følge af tredjemands handlinger eller undladelser, som Massive Art Attack S.L. kræver at levere Tjenesterne, eller hvis en Arrangør beslutter sig for at hjælpe med en begivenhed, eller at du beslutter at indgå kontrakt, når du bruger Tjenesterne.

Forudgående dispensationer gælder ikke i det omfang, det er forbudt i henhold til gældende lov. Uanset ovenstående kan du rapportere uredelighed fra brugere, købere, andre ikke-arrangører, arrangører og/eller tredjeparter i forhold til webstedet til Massive Art Attack S.L.. Massive Art Attack S.L. kan efter eget skøn undersøge kravet og træffe de nødvendige foranstaltninger.

9. Ansvarsbegrænsning

Massive Art Attack S.L. fraskriver sig ethvert ansvar for de beslutninger, som Brugeren måtte træffe baseret på disse oplysninger. Oplysningerne er underlagt mulige periodiske ændringer uden forudgående varsel om indholdet ved udvidelse, forbedring, rettelse eller opdatering af indholdet.

Massive Art Attack S.L. er ikke ansvarlig for rigtigheden af ​​oplysningerne, som ikke er dens egen udarbejdelse, og som er angivet af en anden kilde, så den påtager sig intet ansvar for hypotetiske skader, der måtte opstå ved brugen af ​​sådanne oplysninger. Massive Art Attack S.L. forbeholder sig retten til at opdatere, ændre eller slette oplysningerne på dets sider og kan endda begrænse eller nægte adgang til sådanne oplysninger. Ansvarsindehaveren er fritaget for enhver skade eller skade, som brugeren måtte lide som følge af fejl, mangler eller udeladelser, i de oplysninger, som ejeren har givet, når de kommer fra andre kilder end samme.

Denne ansvarsfraskrivelse er oversat til dansk. Hvis der er uoverensstemmelse eller tvetydighed mellem den engelske version og den danske version, har den engelske version forrang.

I forbindelse med:
Organiseret af:

© Massive Art Attack 2023

I forbindelse med:
Organiseret af:

© Massive Art Attack 2023